Exposities

Exposities

Momenteel besteden we aandacht aan het vak van de vatenmaker, meestal wordt gesproken over de kuiper. Het vak is al 2000 jaar oud. De Romeinen hebben van de Galliërs geleerd hoe een waterdicht vat van hout kan worden gemaakt. Het gaat er bij een vat om plankjes coherent aan elkaar te verbinden. De lijn van de duigen vertoont een logaritmisch verloop. De vatenmaker heeft deze formule in een hulpstukje verwerkt. Door kracht en verhitting worden de rondigen gemaakt. De laatste druppel blijft in het vat omdat een bijzondere eigenschap van hout, uitzetten dwars over de houtdraad, voor een volledige afsluiting zorgt. Het ambacht wordt in Frankrijk en Engeland nog steeds uitgeoefend voor het afrijpen van wijn en gedistelleerd.
 

Vatenmaker Engeland

Oefening

Wij dagen u niet uit om een vat te maken. We laten wel een klein kuipje in duigen vallen. Kleine kans dat u er in slaagt om het weer in elkaar te zetten.
De gereedschappen van de vatenmaker

Excursie ambacht gereedschap

12 mei 2012
excursie gereedschap