Over Buitenlust

Collectie

collectie zagen buitenlust

Verzameling

We hebben een mooie collectie beschikbaar in het museum om te bezichtigen.
Museum Buitenlust verzamelt gereedschappen van houtbewerkers. De geredschappen dateren vanaf 1650 tot het midden van de vorige eeuw. Het gaat uitsluitend om handgereedschappen van de timmerman, de schrijnwerker, de vioolbouwer, de wagenmaker, de klompenmaker, de vatenmaker. De gereedschappen laten het patina  zien. Het patina is ontstaan door de tand des tijds tesamen met noeste arbeid en vakmanschap, waarmee de vele prachtige erfgoederen zijn afgeleverd. De verzameling historische gereedschappen is een historisch erfgoed op zich. 

Historie

Museum Buitenlust is gehuisvestigd in een voormalige veestal. De stal is omstreeks 1870 gebouwd en daarna tot 1990 in gebruik geweest voor de stalling van melkkoeien en jongvee.
De veestal behoorde bij het voormalige tentcafé Buitenlust. De laatste decennia zijn er veel eigenaarswisselingen geweest. José Rombouts exploiteert thans het café  De Burgemeester aan de Burgemeester van der Klokkenlaan 37 te Waalwijk.
Voor de renovatie

Renovatie

In 2012/2014 is de voormalge veestalling gerestaureerd. Zo veel als mogelijk zij de authentieke eigenschappen en materialen gebruikt bij de restauratie.
In 2020 wordt de toegansweg gewijzigd in verband met de voorgenomen bouw van het woonhuis op het adres Jan de Rooystraat 12.